THREE-NURSE : CHILDREN EDUCARE CENTER.
ลูกนั้นคือแก้วตาดวงใจอันล้ำค่า        โปรดอย่าให้เวลาผ่านไปไร้ความหมาย ทุกย่างก้าวโอกาสทองเราห่วงใย       เพราะนั่นคือหัวใจ จุดเริ่ม เสริมปัญญา
THREE-NURSE : CHILDREN EDUCARE CENTER.
www.threenursenursery.com
(02)934-3995, (081)208-4543
 

 
          หัวใจสำคัญของการเป็นสถานรับเลี้ยงเด็กระดับแนวหน้าที่ดีที่สุด คือ
          1.สถานที่ สะอาดปลอดภัย สิ่งแวดล้อมส่งเสริมการเรียนรู้สำหรับเด็ก คมนาคมสะดวก
          2.บุคคลากรมีความรู้มีความามารถ ผ่านการอบรมอย่างต่อเนื่อง มีประสบการณ์ด้านเด็กปฐมวัย จบการศึกษาปริญญาตรี และ โท ทางด้านเด็กปฐมวัย และพยาบาลวิชาชีพ มากด้วยประสบการณ์
          3.โภชนาการที่ดี ถูกสุขลักษณะ ปรุงใหม่ทุกมื้อ
          4.แผน นโยบายงานด้านการบริหารงานและบริการที่ดี ราคาสมเหตุสมผล ไม่แพง
          5.กิจกรรมส่งเสริมทักษะ เชาว์ปัญญาเด็กๆ เตรียมความพร้อมเพื่อความฉลาดรอบด้านโดยผู้เชี่ยวชาญ
          6.เป็นสถานรับเลี้ยงเด็กต้นแบบที่มีผู้มาขอดูงานและฝึกงาน และเป็นที่ปรึกษาให้กับผู้สนใจประกอบธุรกิจสถานรับเลี้ยงเด็กรายใหม่ และรายที่ต้องการพัฒนาคุณภาพให้ดีขึ้นหลายแห่ง
          7.มีการพัฒนาคุณภาพงานโดย จัดอบรมพนักงาน และผู้สนใจทั่วไปในเครือข่าย และตรวจสอบคุณภาพงานอย่างต่อเนื่อง ฯลฯ


 
:: Full day Nursery ::
          ให้บริการรับเลี้ยงเด็กกลางวันแบบเต็มวัน 12 ชั่วโมง เพื่อตอบสนองความต้องการของครอบครัวเดี่ยว ที่ทั้งสามีและภรรยาจะต้องออกไปทำงานนอกบ้านทั้งคู่ และไม่มีผู้ดูแลเด็กอ่อน และเด็กก่อนวัยเรียนให้ เวลาทำการ 07.00 – 19.00 น. รับดูแลเด็กอายุตั้งแต่ 2 เดือนขึ้นไปถึง - 4 ปี โดยมีการแบ่งห้องเด็กตามช่วงอายุ และมีการจัดอาหารและกิจวัตรประจำวันที่เหมาะสมตามวัย
   
:: Two week trial ::
          สำหรับผู้ปกครองซึ่งยังไม่มีความมั่นใจในการพาเด็กมาฝาก ทั้งในเรื่องของเส้นทางการรับส่งสมาชิกในครอบครัว การปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงเวลาต่างๆ อาจทดลองพาเด็กมาฝากได้ โดยเราได้จัดโปรแกรมนี้สำหรับผู้ที่จะใช้บริการ Full day Nursery เท่านั้นค่ะ
   
:: Full day Pre-school ::
          ให้บริการรับดูแลเด็กก่อนวัยเรียน เต็มวัน 8 ชั่วโมง เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการเข้าเรียนในโรงเรียนอนุบาล เวลาทำการ 07.00 – 15.00 น. รับดูแลเด็กอายุตั้งแต่ 2 - 4 ปี โดยมีการมีการจัดอาหารให้ 3 มื้อ และกิจวัตรประจำวันที่เหมาะสม พร้อมทั้งจัดกิจกรรมการเรียนพื้นฐานทั้งทางด้านภาษา ดนตรี และศิลปะ เพื่อให้เด็กสามารถปรับตัวเตรียมพร้อมเข้าสู่รั้วโรงเรียนได้อย่างมั่นใจ
   
:: Half day Pre-school ::
          ให้บริการรับดูแลเด็กก่อนวัยเรียน ครึ่งวัน 5 ชั่วโมง เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการเข้าเรียนในโรงเรียนอนุบาล เวลาทำการ 10.00 – 15.00 น. รับดูแลเด็กอายุตั้งแต่ 2 - 4 ปี โดยมีการมีการจัดอาหารให้ 2 มื้อ และกิจวัตรประจำวันที่เหมาะสม เพื่อให้เด็กสามารถปรับตัวเตรียมพร้อมเข้าสู่รั้วโรงเรียนได้อย่างมั่นใจ บริการนี้เหมาะสมกับคุณพ่อคุณแม่ ที่ต้องการสร้างความคุ้นเคยให้กับเด็ก ในการอยู่ร่วมกับเพื่อนๆ ดังนั้นจึงให้ความยืดหยุ่นเรื่องเวลามากขึ้น โดยผู้ปกครองอาจเลือกบริการเหมาจ่ายในการมาเรียน 20 ครั้งในเวลา 1 หรือ 2 เดือนได้ บริการนี้นอกจากจะเป็นการเตรียมพร้อมให้เด็กปรับตัวเพื่อเข้าโรงเรียนแล้ว ยังเป็นโปรแกรมที่ช่วยเหลือเด็กที่มีพัฒนาการช้าในด้านของภาษา สังคม การสื่อสาร อีกด้วย เพราะเด็กบางคนซึ่งเป็นเด็กที่เฉลียวฉลาดไม่แพ้เด็กคนอื่นๆ แต่กลับพูดช้า หรือไม่มั่นใจในการสื่อสารด้วยคำพูด การที่เด็กได้มาอยู่ร่วมกับเพื่อนๆวัยเดียวกัน จะช่วยลดความตึงเครียดในการสื่อสาร และเด็กจะสามารถสื่อสารด้วยคำพูดออกมาอย่างเป็นธรรมชาติ โดยเริ่มจากการพูดคุยกับเพื่อนๆนั่นเอง
   
:: After-school care ::
          ปกติแล้วโรงเรียนจะเลิกเร็วกว่าเวลาทำงานของผู้ปกครอง อีกทั้งคุณพ่อคุณแม่อาจไม่สามารถฝ่ารถติดไปรับเด็กที่โรงเรียนได้ทันเวลา บางครอบครัวไม่มีใครอยู่บ้านจะให้รถโรงเรียนไปส่งเด็กที่บ้านก็ไม่สะดวก Three-Nurse Nursery จึงมีบริการรับดูแลเด็กหลังเลิกเรียนให้ โดยให้รถโรงเรียนมาส่งเด็กที่ Nursery โดยเด็กๆจะได้รับการดูแลด้านสุขอนามัย ให้อาบน้ำ ทานข้าว สอนทำการบ้าน และยังจัดกิจกรรมต่างๆ ซึ่งช่วยในการเรียนรู้ เพื่อช่วยผ่อนคลายจิตใจจากความเครียดต่างๆที่ผ่านเข้ามาในแต่ละวัน นอกจากนี้เรายังมีห้องคอมพิวเตอร์ ซึ่งเด็กๆจะสามารถขึ้นไปใช้งานได้ เพื่อเรียนรู้ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น และเด็กๆสามารถใช้ Hi - Speed Internet ในการทำการบ้าน หรือค้นหาข้อมูลต่างๆตามต้องการ โปรแกรมนี้ให้บริการในเวลา 16.00 – 19.00 น.สำหรับเด็กอายุ 3 – 12 ปี
   
:: School holiday daycare ::
          ในช่วงปิดเทอม บางครั้งคุณพ่อคุณแม่ไม่สามารถอยู่ดูแลเด็กๆ ได้ตลอดทั้งเดือน Three-Nurse Nursery จึงมีบริการรับดูแลเด็กในช่วงปิดเทอมให้ โดยจัดกิจกรรมต่างๆตลอดทั้งวัน เพื่อให้เด็กๆได้ใช้เวลาว่างในช่วงปิดเทอมอย่างคุ้มค่าและมีประโยชน์ เราได้มีการพัฒนาโปรแกรมเพื่อให้เด็กๆได้เรียนรู้อย่างสนุกสนาน มีการจัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ กีฬา เกมส์ คอมพิวเตอร์ ศิลปะ ดนตรี การทำขนมง่ายๆซึ่งเมื่อสำเร็จแล้วเด็กๆจะได้ร่วมกันรับประทาน หรือเอากลับบ้านไปฝากคุณพ่อคุณแม่ และสำหรับเด็กโตจะมีการจัดทัศนศึกษานอกสถานที่ เช่นไปเที่ยวพิพิทธภัณฑ์ สวนสัตว์ ห้องสมุดสำหรับเด็ก เป็นต้นโปรแกรมนี้ให้บริการในเวลา 07.00-19.00 น. สำหรับเด็กอายุตั้งแต่ 3 - 12 ปี รับดูแลทั้งแบบรายวันและรายเดือนค่ะ
   
:: Nursery Consulting ::
          สำหรับผู้ที่มีความสนใจในธุรกิจ Nursery เรามีบริการ Consulting ให้ทั้งทางด้านสถานที่ การขอใบอนุญาต การจัดตั้งบริษัท กระบวนการดำเนินงาน การทำการตลาด และการทำบัญชี พร้อมให้การสนับสนุนเรื่องtrainingอัตรากำลังครูพี่เลี้ยงที่มีประสบการณ์ และพยาบาลประจำ และให้คำปรึกษาเกี่ยวกับธุรกิจในระยะแรก เพียงแต่ท่านมีสถานที่ที่เหมาะสม มีงบประมาณสำหรับการลงทุน และมีใจรักงานดูแลเด็ก
   
:: ตารางกิจกรรมประจำวัน ::
เวลา กิจกรรม
07.00-08.30 รับเด็ก , รับประทานอาหาร
08.30-09.00 ตรวจสุขภาพ / ฝึกเข้าห้องน้ำ ช่วงที่ 1
09.00-09.15 เคารพธงชาติ , สวดมนต์
09.15-10.00 กิจกรรมกลางแจ้ง ( Physical Gross Motor )
10.00-10.15 ฝึกเข้าห้องน้ำ / ล้างมือ / ล้างหน้า ช่วงที่ 2
10.15-10.35 กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ (เลียนแบบ / ฟัง / สมาธิ)
10.35-10.45 ดื่มนม , ทานอาหารว่างเช้า / ฝึกเข้าห้องน้ำช่วงที่ 3
10.45-11.25 กิจกรรมเสริมประสบการณ์ (นิทาน) (ภาษา/สังคม/สติปัญญา/สมาธิ/จินตนาการ)
11.25-11.45 กิจกรรมสร้างสรรค์/เกมการศึกษา (Creative Thinking)
11.45-12.00 ฝึกเข้าห้องน้ำ ช่วงที่ 4 / ล้างมือ
12.00-12.20 รับประทานอาหารกลางวัน / อาบน้ำ / ดื่มนม
12.20-14.45 นอนหลับพักผ่อน
14.45-15.00 ตื่นนอน / เก็บที่นอน / ฝึกเข้าห้องน้ำ ช่วงที่ 5
15.00-16.00 รับประทานอาหารเย็น / อาบน้ำ
16.00-16.30 ศิลปะสร้างสรรค์
16.30-17.00 อาหารว่าง / ดื่มนม
17.00-19.00 เล่นอิสระ / เตรียมตัวกลับบ้าน

*** หมายเหตุ    กิจกรรมในแต่ละวันอาจจะยืดหยุ่นได้ตามความเหมาะสม

:: ตารางเวลา เด็กอ่อน 2 – 5 เดือน ::
เวลา กิจกรรม
07.00 – 08.00 อาบน้ำ + นวดตัว
08.30 ทานนม + นอน
15.00 – 16.00 อาบน้ำ + นวดตัว
16.30 เสริมพัฒนาการ

*** หมายเหตุ : น้องจะทานนมไม่เป็นเวลาและนอนไม่เป็นเวลา

:: ตารางเวลาเด็กอ่อนช่วงอายุ 6 เดือน ถึง 1 ปี 3 เดือน ::
เวลา กิจกรรม
08.00 – 09.00 รับประทานอาหาร + อาบน้ำ
09.30 ทานนม + นอน
11.00 เล่านิทาน
11.30 รับประทานอาหารกลางวัน
12.00 เล่นอิสระ + เสริมพัฒนาการ
13.30 ทานนม + นอน
14.30 เล่านิทาน + เล่นอิสระ
15.00 รับประทานอาหาร + อาบน้ำ
16.00 เล่านิทาน + เสริมพัฒนาการ
16.30 ทานนม + นอน

*** หมายเหตุ : ถ้าน้องไม่นอนให้น้องเล่นอิสระค่ะ
 

 

THREE-NURSE : CHILDREN EDUCARE CENTER.

 
ชมคลิปวีดีโอของเรา
 
  THREE-NURSE : CHILDREN EDUCARE CENTER.
| หน้าแรก | เกี่ยวกับเรา | บริการ | ข่าวและกิจกรรม | บุคลากร | คำถามที่พบบ่อย| ติดต่อเรา | ดูกล้อง CCTV | ร่วมงานกับเรา |
 
ศูนย์รับเลี้ยงและพัฒนาการเรียนรู้สำหรับเด็ก ทรี-เนอส เนอสเซอรี่
เลขที่ 268/25 ซอย ลาดพร้าว122, พลับพลา,วังทองหลาง, กรุงเทพฯ10310โทร. 02-934-3995,
(081)208-4543
Design by G3Creation.com